By_KuRaLSz: SuskunTasar?m ?nternet Hizmetleri Ayy?ld?zHosting ?nternet Hizmetleri Olarak ?sim Deyi?tirmi?tir SuskunTasar?m Faliyetlerine Devam Edecektir.